Friday, February 12, 2016

बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना..

                          बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना..

विचारलंच कुणी 'कसा आहेस?'
तर म्हणे,"माझं तसं बरं चाललंय.
बायका-पोरं ठीक,
परवाच प्रमोशन पण झालंय.
पण तरीही एक पोकळी असते
कातरवेळ हळवी असते…"

अहो पण कशाला?
'बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना.
ओढून आणलेलं दु:खं कशाला?
तुम्ही नसताना करते न काळजी बायको,
घरी आल्यावर बिलगते न मुलगी?
सुखी संसाराला काजळी कशाला?
'बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना.

पोट तर  भरावंच  लागतं
त्यासाठी काम पडल्यावर रडा कशाला?
'मी खूप खूष आहे' असं म्हणा ना?
पहा बरं म्हणून, 'मी खूष आहे.'
कसं वाटलं ? छान?
मग थोडं हसा ना?
हसायचं तर जपून कशाला?

मनाला कसं मोकळं करावं
उडेल तिथे उडू द्यावं
वाटलं कुणाला 'खूष दिसतोयंस'
तर त्यालाही थोडं जळू द्यावं
दिसलाच कुणी दु:खी तर त्यालाही म्हणावं,
"अहो पण कशाला?
'बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना. "

जो दिसेल तो उदास असतो,
रडक्या गाण्यांनाच जास्त भाव असतो
काळजी असावी आणि अपेक्षाही,
भरारी असावी आणि स्वप्नही,
पण त्याला दु:खाची झालर कशाला?
'बरं' का? छान चाललंय म्हणा ना. "

रडण्यापेक्षा हसण्याचं कारण शोधावं
फुलणाऱ्या फुलाला मनभरुन पाहावं.
उद्या कोणी पाहिलाय
आज मिळाला ना?
मग आजचं आज जगून घ्यायचं.
रोज एकदा 'मस्त गेला दिवस' म्हणायचं.
 'बरं' का? छानच चाललंय म्हणायचं.

विद्या भुतकर.
माझे फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: