Monday, February 16, 2009

प्रेमा तुझा रंग कसा?

नुकताच व्ह्यालेंटाईन्स डे झाला, झाला म्हणजे काय नेहमीसारखा एक शनिवार संपला. सकाळचे चहापाणी, Doctor ची भेट, मग थोडीफार खरेदी, घरी येऊन साफसफाई, जेवण-खाण आणि झोप. या सगळ्य़ामधे अगदी दुकानात जाऊनही साधे गुलाबाची फुलं कितीला होती हे बघणंही झालं नाही किंवा तो माझ्यासाठी घेईल का ही उत्सुकताही नाही की त्याने घेतलीच नाहीत म्हणून दु:खंही नाही. म्हणजे अगदी आई-दादांनी तो दिवस घालवावा तसा आम्ही पण घालवला म्हणायचा. अर्थात लग्नाच्या काही वर्षानंतर लोक असेच होत असतीलही, होय ना? :-) तर मी, आम्ही गेल्या थोड्या वर्षात साजरे केलेले १४ फेब्रुवारी आठवत होते, त्याबरोबरच बदलत जाणारं आमचं नातं आणि प्रेमही.
पहिल्या दोनेक वर्षी, किती बावळट होतो ना आम्ही, फुलांवर, ग्रीटिंग कार्डवर पैसे खर्च करायला.(म्हणजे मी तरी, मुलं काय नेहमीच व्यवहारी असतात म्हणा) :-)) पण त्या दिवशी त्याला न भेटता रहायला लागणं म्हणजे कुणीतरी काळ्या पाण्याची शिक्षा दिल्यासारखं वाटलं असतं. ’मै उसके बिना जी नही सकती’ टाईप आमचं प्रेम. :-P मग पुढचे दोन वर्षं नोकरीसाठी दोन वेगळ्य़ा ठिकाणी, कधी वेगळ्याच देशात होतो. तिथेही मग त्याने साधं कार्डंही पाठवलं नाही म्हणून भांडणं, हिरमुसले होणं हेही झालं. पण तोपर्यंत आम्ही १४ फेब. ला न भॆटता राहू शकतो हे मनाने स्विकारलं होतं, अर्थातच आम्ही मोठे झालो होतो बहुतेक. :-) लग्नानंतरही तसं फारसं नाविन्य नव्हतंच राहिलं काही पण पहिला दिवाळी-दसरा कसा साजरा करतो तसा हाही दिवस साजरा करुन घेतला. आजकाल पहिल्या वर्षातल्या सणात, दोघांचे वाढदिवस, साखरपुड्याची anniversary, etc पण येतात बरं का. असो. तर नव्याचे नऊ दिवस सरल्यानंतर उरलं होतं ते आमचं सोबत रहाण्याने, एकमेकांबद्दल नवीन नवीन जाणून घेतल्यानंतरचं प्रेम. म्हणजे, मी दोन महिने सुट्टीला गेले तेव्हा, तो एकटा कसा राहील, काय खाईल, इ. काळजीवाहू प्रेम.
पण या सगळ्यापेक्षा, हा १४ फेब्रुवारी वेगळाच होता. अगदी अगदी वेगळा. विशेषत: गेला एक आठवडा जसा गेला त्यानंतर अजूनच. मागच्या शनिवारी Doctor ने बेड-रेस्ट सांगितली मला.शनिवारचा दिवस आम्ही दोघेही जरा घाबरलेलेच होतो, अचानक admit व्हायला सांगितल्यावर. मग तिथे राहिलेले ६/७ तासही कित्येक महिन्यांसारखे वाटले. शुभांगी-राम आले होते म्हणा धीर द्यायला, पण त्यादिवशी उगाचच आपण कुठलेही महत्वाचे निर्णय घ्यायला अजूनही किती लहान आहे असं वाटलं. आई-दादा असते तर किती बरं झालं असतं ना. असो.
घरी आल्यानंतर त्याने माझी जशी काळजी घेतली ते पाहून कसंसंच होतं होतं. मी आमच्या दादांना आजोबांची आणि आईला आमची अशी सेवा करताना पाहिलं आहे. पण त्यासर्वामधे आणि नवऱ्याने करण्यामधे कितीतरी फरक होता. त्याने अगदी उठवण्यापासून, परत गादिवर आणून झोपवणे, पाणी-जेवण अगदी हातात आणून देणे आणि नुसते पायमोजे घालणेही मला जमत नाही म्हणून पळत येऊन ते घालून देणे, हे सर्व (आई-वडील सोडून) कुणीतरी माझ्यासाठी करण्याची पहिलीच वेळ होती.मी कधी काही काम करायला उठले तर, तू जाऊन बैस पाहू म्हणणारा तो वेगळाच वाटत होता मला. :-) हे सर्व तो करत असताना मला जाणवलं की आमचं ते एकेकाळी फिल्मी वाटणारं प्रेम आता कुठल्यातरी वेगळ्याच पातळीवर आहे. तो माझ्यासाठी इतकं करू शकतॊ हे कधी माहितच नव्ह्तं मला, इतक्या वर्षांच्या सहवासानंतरही त्याचा वेगळाच पैलू मला दिसला होता. माणूस अंथरूणाला खिळल्यावर त्याला बरेच साक्षात्कार होत असावेत, कोण आपलं, कोण परकं याचे. लग्नाच्या बंधनात जेव्हा माणूस अडकतो तेव्हा किती काय-काय वचनं तो देऊन बसतो ना? म्हणजे सप्तपदी चालताना किंवा 'Do you promise to be with her in Sickness and Health?' याला ’I Do' म्हणताना कुणाला कल्पनाही नसेल पुढे काय वाढून ठेवलेलं असू शकतं.
काल रात्री तो झोपल्यावर त्याच्या शांत चेहऱ्याकडे पाहून जे प्रेम वाटत होतं, ते शब्दात व्यक्त करता येणार नाही. हे फक्त थोडे दिवस, कारण आणखी थोड्या दिवसांत हे नातं अजूनच वेगळं होणार आहे. पण त्याबद्दल नंतर कधीतरी. :-)
-विद्या.

15 comments:

Sneha said...

sahich ga! agadi khar... mala yatala kahich anubhav nahi (lagn tar dur mala sadha majha 'to' sapadala nahi) tarihi patal.. :)

Monsieur K said...

fantastic! :)
wish both of you the very best!

Monsieur K said...

Just read this quote from the movie 'Before Sunrise' and thought it kind of echoes the same sentiments that you expressed.

Celine: I always feel this pressure of being a strong and independent icon of womanhood, and without making it look my whole life is revolving around some guy. But loving someone, and being loved means so much to me. We always make fun of it and stuff. But isn't everything we do in life a way to be loved a little more?

कोहम said...

congrats...

Anand Sarolkar said...

Hey post khup jawalach vatala mala.
may be bcoz...Me pan majhya aai vadilana "Aai-Dada" mhanto, lagna-adhicha n natarcha prem, naukari sathi vegla rahna 14 feb la na bhetta rahna :)

Abhijit Bathe said...

K - The context of 'BS' was not entirely clear. There was this J Lo and Richard Gere movie whre Susan Sarandon says that one marries becuase one needs a witness to their lives. If no one notices - whats the difference?

I have seen BS and know the context - and I think your reference is good too. I would enourage you to elaborate a bit further though - I am sure Vidya and others would appreciate it more then.

Monsieur K said...

Abhijit,
yeah.. the quote does appear to be a bit out of context.. especially since Celine is a single woman who's not married yet.. but she acknowledges that everything that we do in life is to be loved more..it is the person you love the most for whom you do everything tht u can.. and that is why she admits that loving someone and being loved really matters to her..

whereas.. vidya's post talks about how love evolves in a relationship.. how the guy takes good care of her.. and how she is happy to have him in her life..

i know.. the two seem different.. Celine talks about hope or a love waiting to happen.. while vidya talks about a love that has evolved with time..

after i put tht quote.. even i thought about it.. and realized the two are in different contexts.. maybe the only thing that binds the two is the selfless aspect of love.. or is it?
i dont know :)

Monsieur K said...

vidya,
i apologize for using your space for answering abhijit's Q. :)

Vidya Bhutkar said...

Thanks all for your comments. This post came out in a hurry as the emotions took over me. So may sound little personal.

Hey Ketan, even I was a bit confused when read ur comment and esp bcos I havent seen the movie also. So the explaination makes it clear. And yes, the common thing between these two cases would be 'Love'.
:-)
And abt space, its all urs.
-Vidya.

Dk said...

WOW :)))))))))))))))))))))))) navin astanache naate aani mature zaalele (ki murlele?) naate too good!

Anonymous said...

http://enrupme.la2host.ru/10-2008.html architel bankruptcy http://samocon.la2host.ru/pagesto_21.htm colorado bankruptcy law http://corfidow.la2host.ru/lindi_18-02-2009.htm american samoa bankruptcy laws http://izomid.la2host.ru/pagesto_134.htm bankruptcy chapter 11 http://corfidow.la2host.ru/lindi_18-02-2009.htm free bankruptcy kits http://lauknowhet.la2host.ru/pagesto_123.htm bankruptcy attorny http://lauknowhet.la2host.ru/upravlenie-buldozerom.htm connecticut bankruptcy http://crysredto.la2host.ru/05-2009.htm what is chapter 11 bankruptcy http://samocon.la2host.ru/41-gerosio.html bankruptcy for the disabled
http://densrecan.la2host.ru/krediti-predprinimatelyam.htm bankruptcy in los angeles http://izomid.la2host.ru/pogruzchik-to-28.htm iceland bankruptcy http://corfidow.la2host.ru/39-gerosio.html bankruptcy oregon

Anonymous said...

Certainly. So happens.

Anonymous said...

I apologise, but this variant does not approach me. Who else, what can prompt?

Ajit Ghodke said...

Good post... by the way
Premacha Rang Hirwaa........

Anonymous said...

Tu khup lucky aahes.......