Monday, August 08, 2016

नाही का? ;)

माझ्या नेहमीच्या पोस्ट स्टाईल मध्ये हे असे बसत नाही. पण पुण्यात आले की आठवणी येतातच. आणि त्यात पावसाळ्यात गाडीवरून फिरणारी पोरं पाहिली की तेंव्हाची मी आणि आताची मी यातला फरक जास्तच जाणवतो. त्यामुळे नकळत तुलना होतेच. :) त्यातलीच एक ही.
 
विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/No comments: