Tuesday, February 23, 2016

अपेक्षा

अपेक्षांचं काय रे?
त्या असतातंच प्रत्येकाच्या प्रत्येकाकडून.
बरं झालं वय वाढलं
आता जरा कळायला लागलंय.
बाजूचं वलय कमी होतंय,
अपेक्षांचं ओझं हलकं होतंय.
पण तुझ्याकडून असलेल्या अपेक्षांचं काय?
त्या असतातंच अजूनही.
अगदी तू पुन्हा भेटण्याचीही.
पहिल्यांदा भेटला होतास न?
अनपेक्षित?  तशीही !!
त्या बहुतेक आता माझ्यासोबतच जातील.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/


No comments: