Sunday, February 14, 2016

तुझ्या आठवणी

 तुझ्या आठवणींना मी रोज टाळते
अनोळखी रस्त्यावरून घराचा मार्ग काढते.

तुझ्या आठवणींना मी रोज उजाळते
एखादी विसरू नये म्हणून मोजते.

तुझ्या आठवणींचा मी रोज निरोप घेते
उद्या परत न यायची वाट बघते.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: