Tuesday, February 09, 2016

माझाच 'तो'

काचेच्या पलीकडे तो केविलवाण्या 'शूर' चेहऱ्याने
आणि अलीकडे मी 'उशीर झाल्याच्या' काळजीत
उसनं अवसान आणून हात हलवित.

दारातून तो खिडकीच्या काचेत येतो
दोन बोटं ओठावर ठेवून
अलगद हवेत सोडतो.

मीही मग दोनदा तसंच करते.
हळूहळू  तो खिडकीच्या कोपऱ्यात येतो
पुढे जाणाऱ्या मला पाहण्यासाठी.


मीही क्षणभर थांबते
त्याला मनभरुन पाहायला
आणि पटकन पाठ फिरवते.

मनातल्या मनात त्याला सांगत,
'बाबा येतील लवकर घ्यायला'.
आणि तशीच बाहेर पडते,
'स्त्रीस्वातंत्र्याच्या' तथाकथित अपेक्षा पार पाडायला.

-तुझीच आई.

विद्या भुतकर.
माझे फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: