Friday, May 27, 2016

तू आणि मी

तू आणि मी 
इतके सारखे कसे रे? 

वेडे नव्या प्रेमात
दोघेही मागे होतो 
सिद्ध करण्याच्या,
कसे राहू शकत नाही
क्षणभरही एकमेकांशिवाय. 

आजही चालू आहे 
अशीच चढाओढ
केवळ दाखवायला,
कसा फरक पडत नाही 
आपण सोबत नसल्याने.

विद्या भुतकर. 
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/ 

सूचना- ही कविता कवीच्या संमतीशिवाय कुठेही फेसबुक वर पोस्ट करू नका. कृपया Whats App वर निनावी पाठवू नये. संमतीने नावासहीत पाठवावी. नाव आणि पेज लिंक खाली दिलेली आहे. 

No comments: