Wednesday, May 04, 2016

मोठं असणंच छान आहे



सूचना- ही कविता कवीच्या संमतीशिवाय कुठेही फेसबुक वर पोस्ट करू नका. कृपया Whats App वर निनावी पाठवू नये. संमतीने नावासहीत पाठवावी. नाव आणि पेज लिंक खाली दिलेली आहे. 






विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/


No comments: