Monday, September 05, 2016

प्रेम, तुझ्या प्रेमावर नसतं


भय, तुझ्या नसण्याचं नसतं,
तुझ्या असून नसण्याचं असतं.

धीर, तुझ्या असण्यानं नसतो
तुझ्या नसून असण्यानं असतो. 

हसू, तुझ्या बोलण्याचं नसतं
तुझ्या स्पर्शाच्या शब्दांचं असतं. 

लाड, तुझ्या हसण्यावर नसतो
तुझ्या वेड्या रुसण्यावर असतो.

प्रेम, तुझ्या प्रेमावर नसतं
तुझ्या त्या अव्यक्तावर असतं.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/No comments: