Monday, October 31, 2016

स्वप्ना आणि सत्या-भाग ५ "तर..... तर ....." :)

तो: परवा लाईट बिल भरलंस ना?
ती: अर्रर्रर्रर्रर्रर्र .....सॉरी विसरले.
तो: किती वेळा आठवण करून द्यायची?
ती: ए मला नाही लक्षात रहात असलं सगळं.
तो: म्हणूनच तर सांगतोय.
ती: पण मी बाकी बघतेच ना?
तो: मग हे पण करायचं. तुला आठवण राहावी म्हणून मुद्दाम तेव्हढं एकंच काम सांगितलंय. बरं, तेही ऑनलाईन भरायचं असतं. स्वतः जायलाही लागत नाही.
ती: बरं, भरते आज.
तो: काही गरज नाहीये. काल शेवटची तारीख होती. मी भरून टाकलं कालच.
ती: (लाडाने) थँक्यू !!
तो: मी आहे म्हणून चाललंय सगळं !
ती: तर तर .... :)
तो: असू दे.. असू दे..पुढच्या वेळी भर वेळेत नाहीतर कॅण्डल लाईट डिनर करावं लागेल.
ती: हो डिनरवरून आठवलं, आज संध्याकाळी अंजू येणार आहे.
तो: ओह. आज येणार आहे का?
ती: असं काय करतोस? मी किती वेळा सांगितलं तुला. आज लवकर घरी ये.
.
.
.
.
.
. .
ती: (संध्याकाळी) अरे येताना पनीर आण म्हणून सांगितलं होतं. आणलंस का?
तो: अर्रर्रर्रर्रर्रर्र विसरलो.
ती: कितीवेळा आठवण करून द्यायची?
तो: सॉरी, मला असल्या गोष्टी लक्षात रहात नाहीत.
ती: मग रिमायंडर लावायचा ना? आज पनीरच करायचे होते जेवायला. मला फिरून जावं लागतं डेअरीकडे.
तो: मग आता?
ती: आता काय? मी येते घेऊन येताना.
तो: सॉरी ! सॉरी !!
ती: नशीब मी विचारले तरी.
तो: थँक्यू.
ती: असू दे असू दे ! मी आहे म्हणून चाललंय सगळं.
तो: तर..... तर ..... :)

सत्यातले साथीदार असे असताना, स्वप्नातला 'परफेक्ट' साथीदार कुणाला हवाय?

विद्या भुतकर.

No comments: