Sunday, November 20, 2016

कधीच वाटलं नव्हतं

 सोबत वेळ घालवू तसं नातं बदलत जातं. कधी काळी पाहिलेल्या स्वप्नांपेक्षा एकदम निराळं आणि तरीही आवडणारं, नव्याने प्रेम दाखवणारं. :) 

No comments: