Monday, January 23, 2017

नवऱ्याचा मित्र :)

        नवऱ्याचा मित्र हा लग्नानंतर सोबत आलेल्या नातेवाईकांपैकी 'आपला' वाटणारा माणूस. :) आता हा मित्र कसा असला पाहिजे, जो एकदम जवळचा आहे, ज्याने आपल्या नवऱ्याला चांगल्या- वाईट दिवसांत पाहिलेलं आहे आणि त्याला साथही दिली आहे. अगदी बालपणीचाच असे नाही पण त्याला आतून बाहेरून ओळखणारा. दर वेळी अशा मित्रांना( अगदी एका हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच असतात) भेटले की ठराविक अनुभव येतात ते दरवेळी मनात येतात पण बोलायचे राहतात.
        तर या मित्रांनी नवऱ्याला चांगले ओळखलेले असते. आणि त्याच्या बायकोची दुखरी नस काय आहे हेही त्यांना माहित असते. भेटल्यावर काही वेळाने कुठल्यातरी क्षणी बरोबर तो मित्र तो विषय काढतोच. "काय रे मदत करतोस का नाही वहिनीला घरी?"  किंवा "जिम जातोस की नाही रोज?" असं त्याने आपल्यासमोर म्हटलं की झालं. त्याला काय? फक्त कळ दाबली की बरोबर तिकडे गाडी सुरु होते. पुढे फक्त मित्राची मजा बघत बसायचं. मित्राची बायको त्याची कशी वाट लावते आणि तो तिला कसे समजावतो हे पाहण्यासारखी  मजा नाही. आपण त्यात दार थोड्या वेळाने तेल टाकायचे चमचाभरच. Entertainment Unlimited !
        पण गंमत माहितेय का? आजपर्यंत हे माहित असूनही मी ते करून घेते. एकतर मित्र म्हणजे सासू सासरे नाहीत किंवा दुसरे कुठले नातेवाईक नाहीत. त्यामुळे, त्याच्यासमोर का होईना नवऱ्याला चार शब्द ऐकवायला मिळत असेल तर संधी का सोडायची म्हणते मी? :) आता कितीही बोलून नवरा सुधारणार नसतो ना मित्र त्याला काही समजावून  सांगणार असतो. पण आपल्या मनाचे तरी समाधान ना? यात खरी मजा येते ती नवऱ्याची. त्याला माहित असते मित्र खेचतोय आणि बायको सिरियसली बोलतेय. त्याला मित्राला शांत करता येतं नाही ना बायकोला. पण एक असतं, थोड्या वेळाने त्यालाही तीच संधी मिळणार असते मित्राची बायको समोर असताना. त्यामुळे तोही मुकाट ऐकून घेतो आणि वेळ आल्यावर संधी सोडत नाही. :)
       या सगळ्यांत खरी मजा असते ती या सर्व नात्यांची. हे सर्व करणारे मित्र आहेत हेच मोठं भाग्य असतं. कारण नवरा आणि तो मित्र जवळचे तर असतातच. आपल्यालाही तो एक आधार असतो. कधी नवऱ्याची ना पाहिलेली हसमुख बाजू दाखवून देतो, कधी जुने किस्से सांगतो. खरंच वेळ पडली तर मित्राला त्याची चूक दाखवून द्यायलाही कमी करणार नसतो. आणि मुख्य म्हणजे कधीही, कुठल्याही क्षणी तुम्ही कॉल केला तर 'दोन मिनिटांत येतो वहिनी'  म्हणून धावत यायला कमी करणार नाही असा तो मित्र असतो. :) 

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: