Wednesday, January 25, 2017

तुला?2 comments:

मन कस्तुरी रे.. said...

विद्या, छान कविता..तेव्हढी ती शेवटची ओळ, " मी आवडते ना तुला..?" अशी वाचायला आवडली असती! म्हणजे मी तरी ती तशी एक्पेक्ट केली होती!

Vidya Bhutkar said...

आ.गो. :) तू तशी समजून घे. एकदम फ्लेक्झिबल आहे. ब्लॉग वर खूप कमी कमेंट येतात. तू इथे आल्याबद्दल धन्यवाद.