Tuesday, April 12, 2016

बालपण


बालपण, ते क्षण सोन्याचे 
पाहता पाहता उडून जायचे....  
हाती राहती आठवणीचे 
सात रंग ते इंद्रधनुचे ....

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/
No comments: