Wednesday, April 20, 2016

तू नसताना


बस स्टॉप, स्टेशन,
किंवा एअरपोर्ट,
कुठेतरी ते दोघे
सामान घेऊन उभे. 

'सगळं घेतलं का?',
हे विचारून झालेलं असतं. 
तिकीट, पैसे, फोन
सगळं घेतलेलं असतं.

'गेल्यावर कळव' सांगून
पोट भरत नाही,
घड्याळ सारखं बघून
वेळ निघत नाही. 

'मी नसताना काय करशील?'
यावर दोघेही बोलतात,  
मान हलवून दुसऱ्याचं 
मुकाट्याने ऐकून घेतात.

बस, ट्रेन, प्लेन 
त्यांची सुटका करतं, 
डोळ्यात पाणी तरी 
ओठांवर हसू असतं.

कधी वाटतं, एकटेपणा…… 
इतकाही वाईट नसतो
पण तू नसण्यापेक्षा,
तू नसण्याचा विचार 
जास्त त्रासदायक असतो.

विद्या भुतकर. 
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: