Friday, April 01, 2016

तू

तुला आठवल्याशिवाय..
कविता हसत नाहीत,
पण त्यासाठी तुला आठवावं,
हे मला पटत नाही. 


- विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/


No comments: