Tuesday, April 05, 2016

मोह

एक सुरेल गाणं ऐकलं,
आवडलं, पुन्हा एकदा लावलं .
मग खेळ सुरु झाला,
शब्दांना ऐकण्याआधीच,
आठवणीत जाण्याचा.
भानावर आल्यावर,
 'पुन्हा एकदा ऐकू ' म्हणून
तेच गाणं लावण्याचा.
आता मला तो खेळ कळलाय
पण शब्दांना संदर्भ लावण्याचा,
मोह कुणाला टळलाय ?

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

No comments: